Facebook     Spotify     iTunes


 
 

HEM     BIOGRAFI         MUSIK     STIPENDIUM     KONTAKT

HEM     BIOGRAFI     MUSIK    STIPENDIUM     PRESS & KONTAKT


 
 

Adam och Pascal – de första stipendiaterna


Efter att själv ha mottagit bland annat Ulla Billqvists och Lasse Dahlqvists stipendier skapade Lotta sitt eget stipendium – Lotta Engbergs Stipendium. De två första mottagarna av stipendiet är Adam Olsen och Pascal Armini.

Priset består förutom utmärkelsen av en summa på 10 000 kronor. Pengen är tänkt att hjälpa stipendiaterna vidare i sitt musicerande.

Motiveringarna löd:

Adam Olsen: Med sin unga klara stämma sjöng han »Barn är ett folk och de bor i ett främmande land«. Med förhoppning att din vackra röst med tidens tand och med musikens glädje kommer att ljuda inte bara i främmande land utan även för oss naboer.

Pascal Armini: Ett ungt hjärta som brinner för sitt instrument violan inom den klassiska musiken. Med önskan om att glöden fortsätter och att vi i framtiden kommer att få njuta av denna begåvade violast.

– Jag hoppas verkligen att stipendiaterna får glädje av stipendieslanten och att den bidrar till att de får möjlighet att förkovra sig inom musikens förunderliga värld, sa Lotta i samband med offentliggörandet.

I stipendiekommitén har också Lottas gamla radarpartner Curt–Eric Holmquist suttit tillsammans med Åsa Fång (”som kan allt om musikalvärlden”) och Håkan Dahl ”han kan allt – och då menar jag verkligen allt – om klassisk musik”).